Gesponsord door: TimeTick Urenregistratie Software - Gratis urenregistratie software

 
 

Algemeen
Pagina Prima
Software
Recensies
Gastenboek

Klassieke talen
Latijn
Grieks
Lat. woordenlijst
Vertalingen
God(hed)en
Uitspraken
Spreekwoorden

Talen
Engels
Russisch


School in de Romeinse tijd

Grammaticus
Kinderen uit de rijkere families konden na de lagere school naar een vergelijkbaar iets als het middelbaar onderwijs. Tot ze 15 jaar waren, konden ze daarvoor naar een grammaticus. Hij onderwees hen in de talen Latijn en Grieks. Vaak waren deze grammatici Grieken die vrijgelaten waren na een tijd als slaaf gefungeerd te hebben.

Als de leerlingen het Latijn schrijfmatig tamelijk onder de knie hadden, en ook de grondbeginselen van het Grieks doorhadden, begonnen ze met het literatuuronderwijs. Dat hield in: standaard de Ilias en de Odyssee van Homerus.

Andere vakken, bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis, kwamen wel aan de orde maar dan ook alleen als het iets te maken had met de literatuur zelf. Zo werden de leerlingen ingeleid in de Griekse mythologie, het theater, de wetenschap, filosofie enzovoorts. Maar natuurlijk ook de geschiedenis van hun eigen voorouders, de Romeinse geschiedenis.


Retorenschool
Een paar van deze jongens was voorbestemd om naar een retorenschool te gaan. Daar werd je opgeleid om een carrière in de politiek te gaan maken. Je moest daar leren redevoeringen te houden en deze vantevoren goed op te bouwen. Dat betekende goed omgaan met de argumenten en de juiste argumenten op het juiste moment te gebruiken. Het kwam neer op overtuigingskracht, overwicht en geloofwaardigheid. Belangrijke politieke redevoeringen werden uit het hoofd geleerd. Als ze zelf moesten redevoeren konden ze bepaalde zinnen gewoon uit hun hoofd opnoemen.

Soms gingen Romeinse jongens ook naar 'universiteiten' in Griekenland. Daar waren er bijvoorbeeld van in Athene en op het eiland Rhodos.

Jongens en meisjes
Zowel jongens als meisjes konden naar school, jongens en meisjes zaten dan in gescheiden klassen. Meisjes konden niet verder leren, dus de universiteiten en retorenscholen waren alleen voor jongens. Meisjes moesten later tenslotte het huishouden doen, zij gingen niet de politiek in.


Terug!
Sitix Ontwerpbureau
Latijn en Grieks, Latium.nl, latijn vertalingen, latijn cultuur, latijn literatuur, grieks vertalingen, griekse cultuur Grieks en latijn, Latium, latijnse vertalingen, latijnse spreekwoorden, latijnse uitspraken, woordenboek latijn, woordenlijst latijn Latijn en Grieks, Latium.nl, latijn vertalingen, latijn cultuur, latijn literatuur, grieks vertalingen, griekse cultuur Grieks en latijn, Latium, latijnse vertalingen, latijnse spreekwoorden, latijnse uitspraken, woordenboek latijn, woordenlijst latijn Latijn en Grieks, Latium.nl, latijn vertalingen, latijn cultuur, latijn literatuur, grieks vertalingen, griekse cultuur Grieks en latijn, Latium, latijnse vertalingen, latijnse spreekwoorden, latijnse uitspraken, woordenboek latijn, woordenlijst latijn Latijn en Grieks, Latium.nl, latijn vertalingen, latijn cultuur, latijn literatuur, grieks vertalingen, griekse cultuur Grieks en latijn, Latium, latijnse vertalingen, latijnse spreekwoorden, latijnse uitspraken, woordenboek latijn, woordenlijst latijn Latijn en Grieks, Latium.nl, latijn vertalingen, latijn cultuur, latijn literatuur, grieks vertalingen, griekse cultuur Grieks en latijn, Latium, latijnse vertalingen, latijnse spreekwoorden, latijnse uitspraken, woordenboek latijn, woordenlijst latijn